Снежни топки од памук

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 18-24 месеци

Снежни топки од памук

Цел - Да се развива моторика на раката и негување љубов кон уметноста.