Хранилка за птици

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Хранилка за птици

Цел - Да се поттикне интерес и грижлив однос кон птиците во зима, негување на креативната фантазија кај децата и љубов кон природата.