Пингвин

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Пингвин - ликовна игра, печатење

Цел - Да се поттикнува детето на самостојно ликовно творење.