Кој каде живее

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

„Кој каде живее“ - истражувачка игра

Цел: Да се поттикнува детето самостојно и упорно да изведува одредени активности.