Нацртај го ликот во огледалото

Oбјект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

„Нацртај го ликот во огледалото“