Големата снегулка

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Соработка со логопед

Големата снегулка

Цел - Развивање координација око-рака кај децата, поттикнување фина моторика низ заедничка игра и взаемно внимание.