Веселиот снешко

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 2-3 години

Веселиот снешко

Цел: Да се оспособуваат децата да развиваат чувство на радост и задоволство од завршената работа.