Шарени точки

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Соработка со логопед

Шарени точки

Цел - Поттикнување на визуелна перцепција кај децата, концентрација и насочено внимание. Поврзување соодветна боја и линија.