Овца

Објект "Лавче"

Воспитна група од 2-4 години

"Овца" (ликовна игра)

Цел - Да се развива способноста за користење на палецот и показалецот при држење на предметите.