Кој како се јавува

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Кој како се јавува - говорна игра

Цел - Да се поттикне интерес за откривање знаења за откривање на ономатопеи кај одредени животни, развој на тактилна, визуелна и слушна перцепција кај децата.