Пирамида на исхрана

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 4-5 години

Пирамида на исхрана

Цел - Да се стекнат со основни знаења за правилен начин на исхрана.