Еже

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Еже - ликовна игра

Цел - Да се стекнат елементарни знаења за шумски животни, способност за комбинирање на бои, и поттикнување чувство на задоволство од успешно завршена активност.