Јагне

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Јагне - ликовна игра - пуканки и памук

Цел: Да се поттикне интересот на детето кон запознавање и користење на различни ликовни материјали - пуканки и памук.