Куќа на убави зборови

Објект Лавче

Воспитна група од 4-6 години

Куќа на убави зборови

Цел - Да се усвојува и применува културно однесување во комуникација со возрасните и врсниците.