Скелет

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

"Скелет"

Цел: Да се создава интерес кон научниот пристап во проучувањето и осознавањето на човекот, човечкото тело и органи.