Ден на Македонскиот јазик - 5

Објект Буба Мара / Буба Мара 1
Воспитни групи од 5-6 години
Одбележување
Денот на Македонскиот јазик
Соработка со стручен тим (психолог, логопед, социјален работник)

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: