Честит Ден на македонскиот јазик!

За Македонскиот јазик, за да покажеме дека го цениме, го чуваме, го негуваме, го развиваме.
Македонскиот јазик да остане убав и наш – на него да пееме, да твориме и да живееме.
Нека ни е честит Денот на македонскиот јазик!