Светски ден на лимонот

Објект Буба Мара 1 / Пчелка 1

Воспитни групи од 4-5 години

Светски ден на лимонот

Цел: Децата да се стекнат со нови знаеања за лимонот и да се поттикнува самостојноста.

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: