Чудесниот свет на сетилата

ЈУДГ Буба Мара изразува голема Благодарност до Фондацијата „Марко Божиновски“ за донација на Сензорна соба

Важноста на Сензорната соба се истакна и со кратка приредба со децата насловена „Чудесниот свет на сетилата“

Објект Буба Мара / Буба Мара 1

Воспитни групи од 5-6 години

Воспитна група од 4-5 години

Соработкa со стручен тим

Сензорната соба е еден од клучните елементи на една инклузивна предучилишна установа.

Сензорната соба претставува безбеден простор кој овозможува смирување или анимирање на нервниот систем, стекнување вештини за социо-емоционален развој, ја засилува независноста и нуди можности за стекнување различни сензорни искуства, развивање на животни вештини, совладување на воспитните цели, подобрување на социјалните интеракции и намалување на несаканите однесувања, што доведува до крајната цел на сензорната соба – подобрување на учењето и квалитетот на животот.