Орално здравје кај децата

Објект: Пчелка 2

Воспитна група од 5 - 6 години

Предавање на тема орално здравје кај децата од д-р Елена Лошкова од Ротаракт клуб Скопје

Цел: Да се запознаат децата со значењето на оралната хигиена и да се усоврши способноста да ги препозназаат штетните и опасни навики по здравјето.