Буба Мара

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 2-3 години

Буба Мара - ликовна игра

Цел: Да се поттикнат способности и вештини на ликовното изразување и доживување со користење на ликовен материјал.