Знам и сакам да знам

Објект Лавче

Воспитна група од 4-6 години

Интерактивна работилница - Квиз за деца

Подготовка за училиште

„Знам и сакам да знам“

Во соработка со педагог, психолог, логопед, социјален работник.

Игри

„Пикадо“ - натпреварувачка игра

„Танграм“ - логичка игра

„Поврзи го гласот со предметот“ - говорна игра

„Колку букви има зборот“

„Гатанки“

„Шиеме низ формите“

„Низ емоциите“

„Над-Под“ - математичка игра

„Колку члена брои моето семејство“

Цел

Поттикнување логичко мислење, концентрација, координација око-рака, препознавање емоции, препознавање букви и гласови, ориентација во простор усвојување математички поими над, под, броење и поврзување на предмети.