29 години градинка Буба Мара

Објект Буба Мара

Воспитни групи од 5-6 години

Соработка со стручен тим (психолог, логопед, социјален работник)

Роденден е денот што го сакаме

29 години градинка Буба Мара

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: