Европска недела на мобилност

Објект Буба Мара / Буба Мара 1

Воспитни групи од 5-6 години

Европска недела на мобилност

Низ детските игри порака праќаме, чиста околина сакаме и за неа се грижиме.