Меѓународен ден без автомобили - 2

Објект Лавче

Воспитна група од 2-6 години

Одбележување 22.09

Меѓународен ден без автомобили

Цел - Да се поттикне свесноста за зачувување на чиста, здрава и зелена животна средина.