Препорака

Нашата професорка по физичко воспитание препорачува:
Децата од мали нозе треба да практикуваат возење велосипед, бидеќи само така ќе ја зачуваме околината, ќе ја подобриме за убав живот со тоа што ќе се стекнеме со здрави животни навики и ќе бидеме пример за сите.
Да размислуваме за нашата мобилност, динамичност и вклучување во еко системот кој би не поттикнал на како во иднина да се бориме против загадувањето.