Светски ден на храната - 5

Објект Сонце
Воспитна група од 5-6 години
Светски ден на храната
Во соработка со педагог

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: