Светски ден на храната - 4

Објект Сонце
Воспитни групи од 4-5 години
Светски ден на храната
Подготвуваме овошна салата и декорација од овошје