Работилница

Објект Сонце
Воспитни групи од 5-6 години
Работилница во соработка со стручен тим
Одбележување Светски ден на храната
Вредните рачиња на децата правеа бомбици и уживаа во нивниот вкус...