Меѓународен ден на заштита на климата

Во нашата градинка беше одбележан меѓународниот ден на заштита на климата со децата од воспитните групи од 5-6 години и воспитно-згрижувачкиот тим од објект “Пчелка 2”.

Целта е децата да се запознаат  со значењето на климата и климатските  промени и како треба да се заштитиме.