Во царството на нашето другарство

Објект Пчелка 2
Воспитна група од 5-6 години
Соработка со стручен тим
Советувалиште за деца и родители „Мал свет, големи срца“
Во царството на нашето другарство учиме за толеранција
Есенски листови низ боите на толеранцијата
Да се биде толерантен значи да бидеш свесен за различностите во однос на нас самите и прифаќање на другите. Учиме да ги разбереме различностите и да ги прифатиме како нормални и посакувани.