Радост за сите деца

Објект Сонце
Одбележување Светски ден на детето
Од срце од едно дете за друго дете, радост за сите деца...

Видеото можете да го погледнете на следниот линк: