Априлијада

И оваа година, ЈУДГ “Буба Мара” со многу насмевки, шеги и интересни маски го одбележа 1ви Април низ сите објекти.

Децата продефилираа и ги покажаа своите маски, пееја песнички и присуствуваа на настап “Пантомима” подготвен од стручниот тим на нашата градинка.