ЕКО РАБОТИЛНИЦА

Во текот на месец февруари – март стручниот тим, децата од групите од 5-6 години заедно со одговорните воспитувачи изработија столчиња, масички и разни други изработки од пластични капачиња.