Проект “Учиме да рециклираме отпадно масло”

Во текот на месец Октомври 2018 година  до месец март 2019 година во нашата градинка ЈУДГ “Буба Мара” се спроведе проект во соработка со МОН и Суниленс ДООЕЛ – Скопје со наслов Учиме да рециклираме отпадно масло” каде учество земаа децата од воспитните групи на возраст од 4-6 години  со своите воспитувачи и координаторот на проектот педагогот на градинката.

Наслови на реализирани проектни активности (работилници) во воспитните групи од 4-6 години беа следните:

  1. Вода-масло истражувачка игра (работен лист бр1 )
  2. Загадување на природата подвижна игра (работен лист бр.2 )
  3. Каде треба да се истура маслото за јадење (работен лист бр.3)
  4. Што научивме од одпадното масло (Работен лист бр.4) проект

Цели на работилниците

Детето да  стекнува информации за средината и опкружувањето, преку набљудување и манипулација, да се поттикнува развојот на свесноста за сопствената улога во поддршката на опстанокот на природата, да се поттикнува прифаќањето на екологијата како дел од современиот начин на живеење а воедно и да се да се развива интерес и потреба за интерактивно решавање на проблемски ситуации преку користење на различни предмети и материјали од непосредното опкружување.