Презентација на игровно-дидактички материјали

На 14 Март присуствувавме на презентација  водена од г-дин Ранко Рајовиќ со цел запознавање со NTC систем на учење и игровно-дидактичките материјали на Pino Toys.