Претставување на занает – кукларство и слаткарница

Благодарение на гостинот – родител во градинката, ние дознавме се што не интересираше за кукларството, поточно изработката на кукли од хартија за рециклирање.

А наредниот ден, ја посетивме и слаткарницата “Лапетит” каде се запознавме со слаткарскиот занает.

На овој начин го збогативме нашето знаење за уште две видови на професии.