Реализација на проектот “3 – Е за велосипедот” - 1

Проектот “3 – Е за велосипедот” (надворешна соработка со велосипедската федерација) се реализираше во ЈУДГ “Буба Мара” со децата од 5-6 години. Трите Е во насловот на проектот се однесуваат на трите позитивни страни на велосипедот од еколошки, економски и едукативен аспект. Во рамките на овој проект се реализираа разновидни акции и работилници меѓу кои:

– акцијата “Сите на велосипед”

– едукативни работилници поддржани од велосипедската федерација и едукативниот центар “Brainobrain”

– акции и работилници за потенцирање на позитивните придобивки од возењето велосипед од еколошки, едукативен и економски аспект.

Децата имаа можност да споделат колку е битно почесто да се вози велосипед така што поделија флаери со корисни информации за сите придобивки од возењето на велосипед.