Детска олимпијада “НЕКА ПОБЕДИ НАЈВЕСЕЛИОТ”

ЈУДГ “Буба Мара” на покана од Детската градинка “11ти Октомври” и Општина Бутел учествуваше на првата меѓуопштинска детска олимпијада “НЕКА ПОБЕДИ НАЈВЕСЕЛИОТ”. 

Олимпијадата беше организирана по повод одбележување на Детската недела и патрониот празник на градинката.