Меѓународен ден на пешаците 2019

“Еден, два, три, четири и пет,

Број чекори и пешачи,

Ако ти е далеку, малку пешки, малку со велосипед...”

Одбележан е Меѓународниот ден на пешаците. Децата пешачеа со пароли за правата на пешаците и повик до сите луѓе повеќе да се пешачи.