Посета на шивачка работилница 2019

Посета на шивачка работилница со децата од 3-4 години од објект “Буба Мара”. Реализација на активност од интерниот проект “Мали потрошувачи на облека”.

Целта беше децата да се запознаат со начинот на работа во шивачка работилница, како се изработува облеката и како тие можат да бидат мали потрошувачи на облеката која ја има во продавниците, а на сите нас ни е потребна.