Посета на УНИ банка 2019

Посета на УНИ банка со децата од групите од 5-6 години заедно со воспитниот и стручниот кадар. 

Целта ни беше да го одбележиме Светскиот ден на штедењето и децата да се запознаат со поимот “банка”, платежно средство - пари, начин на штедење во банката и сл. 

Активноста е дел од проектот кој се реализира во објект “Буба Мара” со наслов “Мали потрошувачи”.