Соработка со Yahya Kemal College 2019

На ден 31.10.2019 година, директорката на нашата градинка ЈУДГ „Буба  Мара“ со претставници од стручниот и воспитниот  кадар оствари посета и соработка со Yahya Kemal College. 

Посебна благодарност за приемoт на директорите:

Musa Tekkoyun - Principal 

Kemal Yildiz- R&D Consultant 

Surija Tauk Publik- Relations

Целта на посетата беше да размениме искуства во однос на работењето на градинките и да оствариме понатамошна соработка .