Посета на Македонска Филхармонија 2019 - 1

На ден 07.11.2019 се реализира посета на Македонска Филхармонија со децата од 5-6 годишна возраст објект „Пчелка 2“ со стручниот и воспитниот кадар, според интерен проект „Сакам да знам“.

Децата присуствуваа на проба од македонската филхармонија, за симфонискиот оркестар за деца со видео анимација каде што ќе се свири музика од цртаните филмови како „Балтазар“, „Ну погоди“, „Коле бозле“, „Мечето Ушко“ итн.

Целта е доближување на децата до класичната музика, запознавање  на музичките инструменти и побудување интерес за истите.