Работилница Сетила 2019

На ден 13.11.2019 се одржа работилница во објект „Сонце“ кај децата од 4-5 годишна возраст со психолог и логопед во рамките на интерен проект „Сетила“.

Децата преку слики и разговор се запознаа со сетилата, слушаа звуци од околината, гледаа илузии за воочување на сликата, набљудуваа виножито од растопени бои на бонбони и следеа хемиска реакција на експеримент (дување балон со оцет и сода бикарбона).

Целта на работилницата е учење по пат на активни методи низ набљудување и експериментирање со користење на сите сетила и  нивнаата намена.

Проект: