Светски ден на љубезност 2019

На ден 13.11.2019 се одбележа  „Светскиот ден на љубезноста“ во објект „Сонце“ кај децата од 5-6 годишна возраст со психолог и логопед со наслов „Убави зборови“.

Децата најпрво уживаа во слушање класична музика и ги споделуваа нивните чувства и мисли. Се запознаа со поимот љубезност, гледаа слики на убаво и културно однесување и ги именуваа истите. Потоа на модел – две јаболка децата ги пренесоа своите убави и неубави зборови, а потоа направија разлика во однос на двете јаболка. На овој начин децата увидоа што предизвикува добриот а што лошиот збор, колку зборот прави да се чувствуваат пријатно или непријатно и каква емоција може да предизвикаат.

Децата слушаа и приказна, аудио запис - „Учтивото зајче“.

Целта е поттикнување на децата на размислување за учтивото однесување, развивање емпатија, поттикнување позитивна емоција, негување пријателски односи и начин на правилно комуницирање.