Обоена Математика 2019

На ден 15.11.2019 година во ЈУДГОЦ „13 Ноември“ со почеток во 11 часот  се одржа промоција на Прирачници за воспитувачите во детските градинки.

Автори на прирачниците се:

Проф. д-р Лена Дамовска 

 Проф. д-р Ленче Алексовска Величковска 

Проф. д-р Флорина Чеху

Проф. д-р Љупчо Кеверски 

Проф. д-р Виолета Арнаудова 

Проф. д-р Ана Фрицханд 

Промотори:

М-р Љупка Тренчевска

Габриела Алабашевска

Марина Алексова

Елизабета Стефановска

Надица Гировска

Рамие Даути 

Во прирачникот со наслов „Логичко мислење и когнитивната љубопитност кај децата” учество земаа и воспитувачите од ЈУДГ „Буба Мара“ преку  активности поврзани со математиката. Главна тема беше Математички игри со форми и бои. Тема: Обоена Математика.

Преку низа степенувани активности се претставени најразлични математички активности кои се интегрирани со различни развојни домени според Програмата за рано учење и развој и Стандардите за рано учење и развој.