Обука за прва помош во детска градинка 2019

Негувателките од сите објекти на ЈУДГ “Буба Мара” присуствуваа на обука за прва помош во градинката одржана од страна на д-р Катерина Кикерковска.