Час по јога 2019

„Вдиши и издиши го сето она кое не ти е потребно”
Дел од дечињата и кадарот на училиштето “Златан Сремац” денес се дружеа со нашите деца од објект “Пчелка 1” на возраст од 5-6 години. 
Сите заедно учествуваа на час по јога. Децата внимателно, спонтано и без многу напор започнаа да ги изведуваат класичните јога вежби - положба бебе, куче, маче, слонче и сл. 
Придобивките од часот беа многубројни. Покрај дружбата, децата изведуваа практични вежби за постигнување на правилно дишење и правилно држење на телото, што само по себе позитивно влијае врз подобрувањето на моториката, флексибилноста и урамнотежувањето на психичкиот и емоционалниот развој.