Сензо-Моторна Еко работилница за стапала 2019

На ден 27.11.2019 година во ЈУДГ „Буба Мара” - Објект Сонце, професорот по физичко воспитание во соработка со воспитниот тим одржаа работилница со деца од 3-4 години на тема: „Проверувам и одам со боси стапала” (сензомоторно движење) со група и непријатна подлога.

За таа цел беше конструиран еко мини полигон со разни подлоги (каменчиња, костенчиња, мемори пена, картон, дрвца) и други еко материјали.

Децата одеа по сите овие површини и преку сензибилитетот на стапалата со врзани очи погодуваа за каква подлога  станува збор, а исто така полигончето допринесе за корекција на стапалото.